Γενικές Πληροφορίες

Η χρήση του ηλεκτρονικού περιοδικού Μετάλογος και η πραγματοποίηση των συνδρομών σας σε αυτό, καθορίζονται και διέπονται από τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. Πριν εισέλθετε και χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρονικό μας περιοδικό, https://www.metalogos-systemic-therapy-journal.eu, διαβάστε προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει και ότι συμφωνείτε με τους εν λόγω όρους, κανόνες, δηλώσεις και προϋποθέσεις, καθόσον η περαιτέρω χρήση και περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Μεταλόγου, συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή σας και αποδοχή τους.
Ο Μετάλογος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να αλλάζει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας https://www.metalogos-systemic-therapy-journal.eu ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη σχετική ενημέρωση των χρηστών. Οι επισκέπτες/χρήστες φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης. Ο Μετάλογος ενημερώνει τους χρήστες μέσω της παρούσας ιστοσελίδας για οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους των συναλλαγών. Η οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή δεν ισχύει και δεν επηρεάζει ήδη τοποθετημένες προς εκτέλεση παραγγελίες και συνδρομές. Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας και των συναλλαγών που διενεργούνται μέσω αυτής, δε θίγουν διατάξεις αναγκαστικού δικαίου. Απαγορεύεται η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος από ανηλίκους ή από άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.
Με την είσοδό σας δηλώνετε ότι είστε ενήλικος και έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα, δεσμεύεστε ότι δε θα επιτρέψετε τη χρήση των στοιχείων σας και των κωδικών εισόδου σας από ανήλικους ή από άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Αν γίνει τέτοια χρήση των στοιχείων και των κωδικών σας, υπεύθυνοι είστε εσείς. Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε να τηρείτε τους βασικούς κανόνες της ασφάλειας των συναλλαγών μέσω διαδικτύου.

Το περιεχόμενο του Μεταλόγου

Το επιστημονικό περιεχόμενο του περιοδικού Μετάλογος - άρθρα και οπτικοακουστικό υλικό - αποτελούν ιδιοκτησία του Μεταλόγου. Απαγορεύεται αυστηρά η όποια αναπαραγωγή ή ο διαμοιρασμός τους, οποιουδήποτε τύπου, χωρίς συγκεκριμένη άδεια και συμφωνία της Συντακτικής Επιτροπής του Μεταλόγου και του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΕΒΕ.
Πρόσβαση στην ύλη του Μεταλόγου έχουν οι πιστοποιημένοι ατομικοί χρήστες όπως και τα Ινστιτούτα και Χορηγοί του περιοδικού, εφόσον έχουν πληρώσει τη σχετική συνδρομή.
Οι συνδρομές στον Μετάλογο ισχύουν ανά ημερολογιακό έτος (1/1/2021 έως 31/12/2021) και εξασφαλίζουν την πρόσβαση σε όλη την ύλη του περιοδικού για όλη τη διάρκεια του έτους.

Οι συνδρομές στον Μετάλογο

Οι Ατομικές Συνδρομές αφορούν τον συγκεκριμένο χρήστη ο οποίος έχει ενεργοποιημένο account στον Μετάλογο με προσωπικά username και password. Τα εν λόγω δεδομένα είναι αποκλειστικά προσωπικά.
Η Συνδρομή Ινστιτούτων καλύπτει την πρόσβαση των σπουδαστών/εκπαιδευομένων του Ινστιτούτου. Επιτρέπει την πρόσβαση στην ύλη του Μεταλόγου μέσω των υπολογιστών του Ινστιτούτου και στον χώρο του Ινστιτούτου. Κάθε σπουδαστής/τρια, εκπαιδευόμενος/η μπορεί να διαβάσει (ή και να "κατεβάσει") τα κείμενα και τα βίντεο του περιοδικού από εκεί μόνο. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία της πληρωμής της συνδρομής, θα ενεργοποιείται η πρόσβαση στο περιοδικό. Οι κωδικοί (usernames, passwords) μπορούν να χρησιμοποιούνται από κάθε εκπαιδευόμενο/η μόνο με τους υπολογιστές του Ινστιτούτου, τον λογαριασμό του Ινστιτούτου και μέσα στον χώρο του Ινστιτούτου. Αν κάποιος/α εκπαιδευόμενος/η θα ήθελε πρόσβαση στον δικό του/της χώρο και με δικό του/της λογαριασμό θα πρέπει να κάνει ατομική εγγραφή και συνδρομή.

Περιορισμός ευθύνης

Ο Μετάλογος δε φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν στους χρήστες, όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο ή κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους σε αυτόν, τα οποία έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης, ο Μετάλογος δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες, που διατίθενται μέσω του site. Όπου ο παρών διαδικτυακός τόπος εμπεριέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, ο https://www.metalogos-systemic-therapy-journal.eu δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών καθώς και για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές αποκλειστικά με δική του επιλογή και ευθύνη.

Υποχρεώσεις χρήστη

Οι χρήστες της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού Μεταλόγου αποδέχονται και δεσμεύονται ότι δε θα χρησιμοποιούν το site για αποστολή, δημοσίευση, και γενικά με οποιοδήποτε τρόπο μετάδοση παράνομου, βλαβερού, απειλητικού, ρατσιστικού, προσβλητικού, ενοχλητικού, συκοφαντικού, δυσφημιστικού, χυδαίου, άσεμνου, λιβελογραφικού ή επιβλαβούς προς τους ανηλίκους περιεχομένου. Το ως άνω περιεχόμενο δεν επιτρέπεται σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις να αναμεταδοθεί. Επιπλέον, η επίσκεψη στο διαδικτυακό τόπο https://www.metalogos-systemic-therapy-journal.eu και η πραγματοποίηση συναλλαγών μέσω αυτού πρέπει να γίνεται για προσωπική και ιδιωτική χρήση και αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί τον διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με τον νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία αυτού ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του https://www.metalogos-systemic-therapy-journal.eu

Συγκατάθεση χρήστη

Ο Μετάλογος επεξεργάζεται τα δεδομένα σας, αποκλειστικά για τους ως άνω οριζόμενους σκοπούς. Οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να ανακαλέσετε την παραχώρηση της συναίνεσής σας εγγράφως, με αποστολή γραπτής δήλωσης στο email: metalogos.gr@gmail.com
Οι χρήστες δεν δικαιούνται να μεταδίδουν εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος συναλλακτικών σχέσεων ή που καλύπτονται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας ούτε να παραβιάζουν οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα και μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων. Τέλος, δεν επιτρέπεται να εισβάλλουν και να τοποθετούν ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα διότι παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, ούτε δύνανται να παρενοχλήσουν τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και περιεχόμενο, ή να χρησιμοποιήσουν την ιστοσελίδα για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

Προσωπικά δεδομένα

Ο Μετάλογος ζητά και λαμβάνει από εσάς μόνο τα δεδομένα εκείνα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εξυπηρέτηση της μεταξύ μας σχέσης και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί. Επίσης, συλλέγονται και δεδομένα τα οποία οικειοθελώς έχετε γνωστοποιήσει προς την εταιρία μας.
Ο Μετάλογος έχει λάβει όλα τα τεχνικά μέτρα για τη διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων. Παρέχει περιορισμένη πρόσβαση μόνο σε όσους συνεργάτες είναι απαραίτητο να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα. Λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή κάθε μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, χρήσης ή τροποποίησης των δεδομένων αυτών. Τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία και έχει θέσει διαδικασίες για την προστασία των δεδομένων.
Ο Μετάλογος μπορεί να κάνει χρήση των δεδομένων σας για την ενημέρωσή σας. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε στο μέλλον ενημερώσεις από τον Μετάλογο, μπορείτε να το δηλώσετε αποστέλλοντας ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση metalogos.gr@gmail.com
Ο Μετάλογος δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των χρηστών και των συναλλαγών τους παρά μόνο αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από το υποκείμενο των δεδομένων ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση, εισαγγελική παραγγελία ή απόφαση / διάταξη άλλης δημόσια αρχής.
Ο Μετάλογος μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο τερματικό του κάθε χρήστη, χωρίς να λαμβάνουν οποιαδήποτε πληροφορία ή να λαμβάνουν γνώση προσωπικών αρχείων ή εγγράφων του χρήστη. Τα cookies χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένα προϊόντα ή/και υπηρεσίες και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες τα προϊόντα ή/και οι υπηρεσίες της εταιρίας είναι δημοφιλή ή για λόγους marketing. Η εταιρία δίνει το δικαίωμα στους χρήστες να δηλώσουν την αντίθεσή τους στη χρήση μηχανισμών cookies. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο χρήστης δεν θα μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση σε τέτοιου είδους υπηρεσίες.
Ο Μετάλογος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την παρούσα πολιτική επικαιροποιώντας το παρόν κείμενο προκειμένου να αντεπεξέρχεται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που το κρίνει απαραίτητο.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ - ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Ο Μετάλογος δεν δέχεται ακύρωση συνδρομής η οποία έχει ήδη πληρωθεί και ενεργοποιηθεί.
Στην περίπτωση της πώλησης έντυπων τευχών, δέχεται αιτήματα επιστροφής προς αντικατάσταση κάποιου τεύχους εφόσον υπάρχουν φθορές κατά την παραλαβή του.
Το αίτημα αντικατάστασης θα πρέπει να διατυπωθεί είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας του Μεταλόγου είτε μέσω email στον Μετάλογο στο metalogos.gr@gmail.com, το αργότερο 5 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής των εντύπων από τον χρήστη.
Τα έξοδα αποστολής στην περίπτωση επιστροφής και αντικατάστασης βαραίνουν τον Μετάλογο εφόσον οι φθορές υπήρχαν κατά την παραλαβή του.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η αποστολή των εντύπων του Μεταλόγου γίνεται μέσω των ΕΛΤΑ με κόστος 5 ευρώ ανά αποστολή, το οποίο βαρύνει τον χρήστη και προστίθεται στο προς πληρωμή ποσόν στο στάδιο ολοκλήρωσης και πληρωμής της παραγγελίας.