Οδηγίες για Συγγραφείς

Όροι και περιορισμοί δημοσίευσης κειμένων και υποβολής βίντεο.

 1. Ποιος μπορεί να δημοσιεύσει;

Ο Μετάλογος καλωσορίζει την υποβολή κειμένων ή βίντεο σχετικών με θέματα της συστημικής και των μετεξελίξεών της. Όλοι οι συστημικοί και οικογενειακοί θεραπευτές, οι επαγγελματίες ή μελετητές με συστημική προσέγγιση και οι εκπαιδευόμενοι στην οικογενειακή θεραπεία είναι ευπρόσδεκτοι να αποστείλουν τις περιγραφές τους. Επίσης, ευπρόσδεκτοι είναι ψυχοθεραπευτές και διανοητές μη συστημικής προσέγγισης, οι οποίοι θα ήθελαν να αποστείλουν άρθρα ή σχόλια σε συνάρτηση πάντα με ζητήματα που εγείρει η συστημική θεωρία και πρακτική.

 1. Διαδικασία κρίσης:

Παρακαλούνται οι συγγραφείς να δηλώνουν αν επιθυμούν να περάσουν τα κείμενά τους από την κανονική διαδικασία "τυφλής" κρίσης. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν κριτήρια τα οποία είναι αναρτημένα στο περιοδικό και που χρησιμοποιούν δύο ανεξάρτητοι κριτές για κάθε άρθρο. Αν οι συγγραφείς δεν επιθυμούν τα κείμενά τους να περάσουν από τη διαδικασία "τυφλής" κρίσης, τότε τα κείμενα, με δική τους ευθύνη και επιμέλεια, θα αναρτηθούν στο Blog του Μεταλόγου, μετά φυσικά από μια αρχική αδρή εκτίμηση και προγραμματισμό από τη Συντακτική Επιτροπή.

Τα κείμενα των προσκεκλημένων από τη Συντακτική Επιτροπή συγγραφέων δε χρειάζεται να περάσουν από την τυπική διαδικασία αξιολόγησης, παρόλο που μπορεί να υπάρξουν μερικές συστάσεις φιλολογικής ή μορφολογικής επιμέλειας.

 1. Μορφοποίηση κειμένων:

 Θα πρέπει να γίνεται σε σελίδα Α4, με περιθώρια 2,5 cm, γραμματοσειρά Georgia 12 pt. και διάστιχο γραμμών single (μονό).

 1. Υποβολή κειμένων και βίντεο

Οι συγγραφείς μπορούν να υποβάλλουν τα κείμενά τους online, σε μορφή word doc, στο πεδίο «υποβολή άρθρου». Τα κείμενα επίσης μπορούν να υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση metalogos.seve@gmail.com.

Τα βίντεο, λόγω μεγάλου μεγέθους χρειάζεται να στέλνονται μέσω dropbox, μετά από επικοινωνία με τη Συντακτική Επιτροπή.

 1. Σελίδα τίτλου και στοιχεία συγγραφέα:

Η σελίδα τίτλου περιλαμβάνει τον τίτλο της εργασίας, τα πλήρη ονόματα των συγγραφέων με υπότιτλο τη βασική τους ιδιότητα, τον χώρο επαγγελματικής τους δραστηριότητας και την ηλεκτρονική τους διεύθυνση. Απαραίτητα είναι τα εξής στοιχεία του συγγραφέα για χρήση της συντακτικής επιτροπής: Τηλέφωνα επικοινωνίας, διεύθυνση αλληλογραφίας και e-mail.

 1. Περίληψη κειμένων

Μαζί με το κείμενο απαιτείται μικρή περίληψη στα ελληνικά και στα αγγλικά. Οι περιλήψεις, που θα πρέπει να είναι ολιγόλογες, θα δημοσιεύονται στον πίνακα περιεχομένων, κάτω από τον τίτλο του άρθρου και τα ονόματα των συγγραφέων.

 1. Επιμέλεια και μετάφραση των κειμένων:

Καθώς το περιοδικό είναι δίγλωσσο, οι συγγραφείς υποχρεούνται να φροντίζουν οι ίδιοι/ες για τη μετάφραση και αρχική επιμέλεια του κειμένου τους στα αγγλικά. Αυτή εξάλλου είναι μια ευκαιρία δημοσίευσης των κειμένων σε ξένη γλώσσα, διαφήμισης (και πιθανόν μοριοδότησης) των συγγραφέων. Αν ένα κείμενο δε συνοδεύεται από την αγγλική μετάφραση, κατά κανόνα δεν μπορεί να γίνει η δημοσίευσή του ούτε στα ελληνικά. Η Συντακτική Επιτροπή με τους συνεργάτες της αναλαμβάνει να κάνει την τελική επιμέλεια των κειμένων τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα.

 1. Προδιαγραφές κειμένων:

Ειδικότερα για τα κείμενα ισχύουν οι προδιαγραφές του έντυπου Μεταλόγου:

·   Η ύλη του περιοδικού μπορεί να αποτελείται από θεωρητικές και κλινικές παρουσιάσεις, αποτελέσματα ερευνών (μέχρι 20 σελίδες), όπως και βιβλιοπαρουσιάσεις (2-4 σελίδες).

·   Δεν πρέπει να έχει προηγηθεί η δημοσίευσή τους σε άλλο έντυπο, ή αν έχει προηγηθεί, να ληφθεί η άδεια αναδημοσίευσης. Σε μερικές περιπτώσεις είναι δυνατόν η άδεια να ζητηθεί από τον Μετάλογο.

·   Κείμενα και φωτογραφίες που αποστέλλονται στο περιοδικό προς δημοσίευση δεν επιστρέφονται.

    8α. Βιβλιογραφικές παραπομπές:

Οι βιβλιογραφικές παραπομπές μέσα στο κείμενο θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν το όνομα του συγγραφέα και τη χρονολογία δημοσίευσης, για παράδειγμα: Hoffman (1985). Εφόσον γίνεται αναφορά σε περισσότερους από έναν συγγραφείς, θα πρέπει να ακολουθείται αλφαβητική σειρά (Hoffman, 1985· Keeney, 1982). Στην περίπτωση που πρόκειται για εργασία από δύο συγγραφείς, αναφέρονται και οι δύο σε όλο το κείμενο: Gough και Edwards (1985). Εφόσον πρόκειται για περισσότερους από δύο, τότε την πρώτη φορά αναφέρονται όλοι και σε επαναλαμβανόμενη αναφορά χρησιμοποιείται η συντομογραφία «κ.α.».

Όλη η βιβλιογραφία θα πρέπει να παρατίθεται στο τέλος της εργασίας με αλφαβητική σειρά. Το περιοδικό ακολουθεί το σύστημα καταχώρησης της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας (APA style).

·            Πχ. Βιβλίο: Hoffman, L. (1981). Foundations of family therapy: A conceptual framework for systems change. New York: Basic Books.

·            Άρθρο: Selvini-Palazzoli, M., Boscolo, L., Cecchin, G., & Prata, G. (1980). Hypothesizing, circularity, neutrality: Three guidelines for the conductor of the session. Family Process, 19, 1, 3-12.

·            Κεφάλαιο σε βιβλίο: Herzfeld, M. (1985). Hellenism and Occidentalism: The permutation of performance in Greek bourgeois identity. In J. G., Carrier (Ed.), Occidentalism: Images of the West (pp. 218-233). Oxford: Berg.

    8β. Προδιαγραφές βίντεο

Τα βίντεο θα πρέπει

·   να αποστέλλονται μέσω Dropbox, με τα στοιχεία των δημιουργών και περιλήψεις στα ελληνικά και στα αγγλικά

·  να είναι σε μορφή *.mp4 ή άλλο αρχείο κατάλληλο για ανάρτηση στο Web ή YouTube (διάρκειας μέχρι 30 λεπτά ή κατόπιν συνεννόησης με τη Σ.Ε.).

·   να αναφέρονται οι πήγες έμπνευσης

·   εφόσον είναι ή χρησιμοποιείται υλικό άλλων δημιουργών, να έχει ζητηθεί η άδεια χρήσης και να αναφέρεται ρητά.

·   Αν χρειάζονται αγγλικό υποτιτλισμό, θα πρέπει οι ίδιοι οι δημιουργοί να το φροντίσουν (κατ’ εξαίρεση θα μπορούσε να βοηθήσει η Σ.Ε. κατόπιν συνεννόησης).

 

Περισσότερες οδηγίες γενικά για τα σχόλια.

Σχολιασμός κειμένων, βίντεο και συμμετοχή στο blog του Μετάλογου

Αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες του Μεταλόγου,

Σας ενθαρρύνουμε να μοιραστείτε μαζί μας τα εποικοδομητικά σας σχόλια για τα κείμενα και τα βίντεο του Μεταλόγου, καθώς και να συμμετέχετε στο Blog. Παρακαλούμε, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, έχετε υπόψη σας τα ακόλουθα:

 • Δεν επιτρέπονται τα «greeklish» (ελληνικά με λατινικούς χαρακτήρες) και η γραφή με κεφαλαία (Caps).

 • Κάθε γνώμη είναι σεβαστή, αρκεί να αποφεύγονται ύβρεις, ειρωνείες, απειλές, ασυνάρτητος λόγος και προσβλητικοί χαρακτηρισμοί, πολύ περισσότερο σε προσωπικό επίπεδο, εναντίον των συνομιλητών ή και των συγγραφέων.

 • Παρακαλούμε, μη δημοσιεύετε άσχετα με το θέμα σχόλια.

 • Σχολιαστής/τρια μπορεί να είναι μόνο συνδρομητής/τρια του περιοδικού και συμμετέχει με το πραγματικό του/της όνομα σε κάθε συζήτηση.

Με βάση τα παραπάνω η διαχείριση διατηρεί το δικαίωμα της απάλειψής τους, αν δεν πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές, χωρίς καμία άλλη προειδοποίηση.

Όσοι και όσες έχουν απορίες σχετικά με τη διαδικασία σχολιασμού, μπορούν να απευθύνονται με e mail στη διεύθυνση του Μεταλόγουmetalogos.seve@gmail.com