Συντακτικές Επιτροπές του Μεταλόγου

 

Συντακτική Επιτροπή 41ου τεύχους
Συντακτική Επιτροπή: Κυριακή Πολυχρόνη (προσκεκλημένη, επίτιμη Επιμελήτρια τεύχους 41), Κώστας Παπαχριστόπουλος (προσκεκλημένος, επίτιμος Επιμελητής τεύχους 41), Φανή Τριανταφύλλου, Ανδρεάνα Πετρίδου, Αναστασία Πανίδου, Όλγα Αλεξιάδου, Ζωή Μαρμούρη, Γιάννα Καρανικολάου
Συνεργαζόμενες/οι με τη Συντακτική Επιτροπή: Ε. Καρλιάμπα, Ε. Μουρελή, Δ. Τριανταφύλλου, Ε. Τσόντου, Δ. Φιλοκώστας, Γ. Μουρελή, Κ. Καλλίνη, Μ. Γερογιώκα, Β. Σκαλκώτος, Α. Μιχαηλίδης, Νίκος Ανέστης

 

Συντακτική Επιτροπή 40ου τεύχους
Συντακτική Επιτροπή: Φανή Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μουζάς,
Γιάννα Καρανικολάου, Ανδρεάνα Πετρίδου, Ζωή Μαρμούρη
Συνεργαζόμενες/οι με τη Συντακτική Επιτροπή: Η. Μπεθυμούτη,
Δ. Φιλοκώστας, Ε. Καρλιάμπα, Ε. Μουρελή, Α. Πανίδου, Α. Παυλοπούλου,
Δ. Τριανταφύλλου, Ε. Τσόντου, Τ. Ζαρζουλά,
Μ. Μπουμπαρατζόγλου, Α. Μιχαηλίδης,
Νίκος Ανέστης

 

Συντακτική Επιτροπή 39ου τεύχους
Συντακτική Επιτροπή: Φανή Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μουζάς,
Γιάννα Καρανικολάου, Ηλέκτρα Μπεθυμούτη, Δημήτρης Φιλοκώστας
Συνεργαζόμενες/οι με τη Συντακτική Επιτροπή: Τ. Ζαρζουλά, Ζ. Μαρμούρη,
Α. Πανίδου, Ε. Τσόντου, Δ. Τριανταφύλλου, Α. Παυλοπούλου,
Μ. Μπουμπαρατζόγλου, Α. Μιχαηλίδης,
Νίκος Ανέστης

 

Συντακτική Επιτροπή 38ου τεύχους
Συντακτική Επιτροπή: Φανή Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μουζάς, Δημήτρης Φιλοκώστας,
Γιάννα Καρανικολάου, Ηλέκτρα Μπεθυμούτη
Συνεργαζόμενες/οι με τη Συντακτική Επιτροπή: Κ. Μάκη, Τ. Ζαρζουλά, Α. Πετρίδου,
Λ. Συμιακού, Δ. Τριανταφύλλου, Ν. Σουντουλίδου,
Ε. Τσόντου, Μ. Μπουμπαρατζόγλου, Α. Μιχαηλίδης,
Νίκος Ανέστης

 

Ολική ανα-κατασκευή, μετεξέλιξη Μεταλόγου. Συντακτική Επιτροπή 37ου Τεύχους
Ιωάννα Καρανικολάου, Δημήτρης Μουζάς, Ηλέκτρα Μπεθυμούτη, Δημήτρης Φιλοκώστας,
Φανή Τριανταφύλλου. (Πρόεδρος ΣΕΒΕ: Βιργινία Ιωαννίδου).

 

Συντακτική Επιτροπή 36ου τεύχους
Συντακτική Επιτροπή: Φανή Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μουζάς, Δημήτρης Φιλοκώστας,
Κέλλη Πατρίκου, Γιάννα Καρανικολάου, Σταύρος Καρπουχτσής, Νίκος Ανέστης
Συνεργαζόμενες/οι με τη Συντακτική Επιτροπή: Ε. Αυδή, Β. Ζαμαρία, Ν. Πανίδου,
Α. Παυλοπούλου, Δ. Πουλιοπούλου, Ιωάννα Χάϊτα, Δημήτρης Τριανταφύλλου,
Χ. Ρουσάκης, Καλυψώ Τόττη, Μ. Μπουμπαρατζόγλου

 

Συντακτική Επιτροπή 35ου τεύχους
Συντακτική Επιτροπή: Φανή Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μουζάς, Δημήτρης Φιλοκώστας,
Κέλλη Πατρίκου, Γιάννα Καρανικολάου, Καλυψώ Τόττη, Σταύρος Καρπουχτσής, Νίκος Ανέστης
Συνεργαζόμενες/οι με τη Συντακτική Επιτροπή: Δ. Γκρέτσκου, Μαρία Μίχου, Μ. Πατεινάκη,
Λ. Σιμιακού, Ιωάννα Χάϊτα, Δημήτρης Τριανταφύλλου, Ε. Τσόντου, Μ. Μπουμπαρατζόγλου

 

Συντακτική Επιτροπή 34ου τεύχους
Συντακτική Επιτροπή: Φανή Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μουζάς, Δημήτρης Φιλοκώστας, Ιωάννα Χάϊτα,
Κέλλη Πατρίκου, Γιάννα Καρανικολάου, Καλυψώ Τόττη, Σταύρος Καρπουχτσής, Νίκος Ανέστης
Συνεργαζόμενες/οι με τη Συντακτική Επιτροπή: Ευγενία Κοντοσθένους, Σόνια Μομφεράτου,
Κατερίνα Μελετζιάδου, Μαρία Μίχου, Βάνα Νικολοπούλου, Αναστασία Πανίδου, Ελένη Τσατσανά,
Αθηνά Τσακαλίδου, Μαρία Πατεινάκη, Δημήτρης Τριανταφύλλου

 

Συντακτική Επιτροπή 33ου τεύχους
Φανή Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μουζάς, Σοφία Κατερινάκη, Ιωάννα Χάϊτα,
Κέλλη Πατρίκου, Σταύρος Καρπουχτσής, Νίκος Ανέστης
Συνεργαζόμενες/οι με τη Συντακτική Επιτροπή: Λαμπρινή Γρηγορίου, Ελένη Τσατσανά,
Δημήτρης Τριανταφύλλου

 

Συντακτική Επιτροπή 32ου τεύχους
Φανή Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μουζάς, Σοφία Κατερινάκη, Ιωάννα Χάϊτα,
Ελένη Ξανθοπούλου, Έλενα Καρκαζή, Νίκος Ανέστης
Συνεργαζόμενες/οι με τη Συντακτική Επιτροπή: Λαμπρινή Γρηγορίου, Ελένη Τσατσανά,
Δημήτρης Τριανταφύλλου

 

Συντακτική Επιτροπή 31ου τεύχους
Φανή Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μουζάς, Σοφία Κατερινάκη, Ιωάννα Χάϊτα,
Ελένη Ξανθοπούλου, Έλενα Καρκαζή, Νίκος Ανέστης
Συνεργαζόμενες/οι με τη Συντακτική Επιτροπή: Λαμπρινή Γρηγορίου, Ελένη Τσατσανά,
Δημήτρης Τριανταφύλλου

 

Συντακτική Επιτροπή 30ου τεύχους
Επίτιμη Πρόεδρος Συντακτικής Επιτροπής 30ου Τεύχους: Elspeth McAdam
Συντακτική Επιτροπή: Φανή Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μουζάς, Κρυσταλλία Λεοντιάδου,
Ελένη Ξανθοπούλου, Νίκος Ανέστης
Συνεργαζόμενες/οι με τη Συντακτική Επιτροπή: Σοφία Κατερινάκη, Ιωάννα Χάϊτα, Λαμπρινή Γρηγορίου,
Ελένη Τσατσανά, Δημήτρης Τριανταφύλλου

 

Συντακτική Επιτροπή 29ου Τεύχους
Φανή Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μουζάς, Κρυσταλλία Λεοντιάδου, Ελένη Ξανθοπούλου, Νίκος Ανέστης
Συνεργαζόμενες/οι με τη Συντακτική Επιτροπή: Σοφία Κατερινάκη, Ιωάννα Χάϊτα, Λαμπρινή Γρηγορίου,
Ελένη Τσατσανά, Δημήτρης Τριανταφύλλου

 

Συντακτική Επιτροπή 28ου Τεύχους
Χαρά Γουρνάρη, Κρυσταλλία Λεοντιάδου, Δημήτρης Μουζάς, Ελένη Ξανθοπούλου,
Κέλλη Πατρίκου, Φανή Τριανταφύλλου

 

Συντακτική Επιτροπή 27ου Τεύχους
Χαρά Γουρνάρη, Κρυσταλλία Λεοντιάδου, Δημήτρης Μουζάς, Ελένη Ξανθοπούλου,
Κέλλη Πατρίκου, Φανή Τριανταφύλλου

 

Συντακτική Επιτροπή 26ου Τεύχους
Χαρά Γουρνάρη, Καίτη Δαμασκηνίδου, Αναστασία Κυριακίδου, Κρυσταλλία Λεοντιάδου,
Ευφροσύνη Μουρελή, Δημήτρης Μπάσογλου, Κέλλη Πατρίκου, Φανή Τριανταφύλλου, Σοφία Χατζηγελέκη

 

Συντακτική Επιτροπή 25ου Τεύχους
Χαρά Γουρνάρη, Καίτη Δαμασκηνίδου, Αναστασία Κυριακίδου, Κρυσταλλία Λεοντιάδου,
Ευφροσύνη Μουρελή, Δημήτρης Μπάσογλου, Κέλλη Πατρίκου, Φανή Τριανταφύλλου, Σοφία Χατζηγελέκη

 

Συντακτική Επιτροπή 24ου Τεύχους
Έφη Αγαθαγγελίδου, Δημήτρης Μπάσογλου, Καίτη Δαμασκηνίδου, Αναστασία Κυριακίδου,
Ευφροσύνη Μουρελή, Φανή Τριανταφύλλου, Σοφία Χατζηγελέκη

 

Ο Μετάλογος στο Διαδίκτυο - Συντακτική Επιτροπή 23ου Τεύχους
Έφη Αγαθαγγελίδου, Δημήτρης Μπάσογλου, Καίτη Δαμασκηνίδου, Αναστασία Κυριακίδου,
Ευφροσύνη Μουρελή, Φανή Τριανταφύλλου, Σοφία Χατζηγελέκη, Πρόεδρος ΣΕΒΕ

 

Συντακτική Επιτροπή 22ου Τεύχους
Έφη Αγαθαγγελίδου, Καίτη Δαμασκηνίδου, Ευφροσύνη Μουρελή, Δημήτρης Μπάσογλου,
Φανή Τριανταφύλλου, Μαρία Φορτοτήρα, Σοφία Χατζηγελέκη

 

Συντακτική Επιτροπή 21ου Τεύχους
Έφη Αγαθαγγελίδου, Καίτη Δαμασκηνίδου, Ευφροσύνη Μουρελή, Δημήτρης Μπάσογλου,
Φανή Τριανταφύλλου, Μαρία Φορτοτήρα, Σοφία Χατζηγελέκη

 

Συντακτική Επιτροπή 20ου Τεύχους
Έφη Αγαθαγγελίδου, Καίτη Δαμασκηνίδου, Ευφροσύνη Μουρελή, Δημήτρης Μπάσογλου,
Κέλλη Πατρίκου, Φανή Τριανταφύλλου

 

Συντακτική Επιτροπή 19ου Τεύχους
Έφη Αγαθαγγελίδου, Καίτη Δαμασκηνίδου, Ευφροσύνη Μουρελή, Δημήτρης Μπάσογλου,
Κέλλη Πατρίκου, Φανή Τριανταφύλλου

 

Συντακτική Επιτροπή 18ου Τεύχους
Έφη Αγαθαγγελίδου, Καίτη Δαμασκηνίδου, Ευφροσύνη Μουρελή, Δημήτρης Μπάσογλου,
Κέλλη Πατρίκου, Φανή Τριανταφύλλου

 

Συντακτική Επιτροπή 17ου Τεύχους
Έφη Αγαθαγγελίδου, Καίτη Δαμασκηνίδου, Ευφροσύνη Μουρελή, Δημήτρης Μπάσογλου,
Κέλλη Πατρίκου, Φανή Τριανταφύλλου

 

Συντακτική Επιτροπή 16ου Τεύχους
Έφη Αγαθαγγελίδου, Καίτη Δαμασκηνίδου, Ευφροσύνη Μουρελή, Δημήτρης Μπάσογλου,
Κέλλη Πατρίκου, Φανή Τριανταφύλλου

 

Συντακτική Επιτροπή 15ου Τεύχους
Σταύρος Γκουγκουσκίδης, Νατάσσα Δαμάσκου, Άννα Εμμανουηλίδου, Τάσος Ζήσης,
Ευφροσύνη Μουρελή, Δημήτρης Μπάσογλου, Φανή Τριανταφύλλου

 

Συντακτική Επιτροπή 14ου Τεύχους
Σταύρος Γκουγκουσκίδης, Νατάσσα Δαμάσκου, Άννα Εμμανουηλίδου, Τάσος Ζήσης,
Ευφροσύνη Μουρελή, Δημήτρης Μπάσογλου, Φανή Τριανταφύλλου

 

Συντακτική Επιτροπή 13ου Τεύχους
Σταύρος Γκουγκουσκίδης, Τάσος Ζήσης, Ευφροσύνη Μουρελή, Δημήτρης Μπάσογλου,
Φανή Τριανταφύλλου

 

Συντακτική Επιτροπή 12ου Τεύχους
Απόστολος Βερβερίδης, Ευφροσύνη Μουρελή, Δημήτρης Μπάσογλου, Φανή Τριανταφύλλου,
Ελευθερία Τσέλιου, Γιώργος Ψαρόπουλος

 

Συντακτική Επιτροπή 11ου Τεύχους
Απόστολος Βερβερίδης, Ευφροσύνη Μουρελή, Δημήτρης Μπάσογλου, Φανή Τριανταφύλλου,
Ελευθερία Τσέλιου, Γιώργος Ψαρόπουλος

 

Συντακτική Επιτροπή 10ου Τεύχους
Απόστολος Βερβερίδης, Ευφροσύνη Μουρελή, Δημήτρης Μπάσογλου, Φανή Τριανταφύλλου,
Ελευθερία Τσέλιου, Γιώργος Ψαρόπουλος

 

Συντακτική Επιτροπή 9ου Τεύχους
Απόστολος Βερβερίδης, Νινέτα Γώδη, Ευφροσύνη Μουρελή, Δημήτρης Μπάσογλου,
Ανδρέας Τσάφος, Ελευθερία Τσέλιου, Γιώργος Ψαρόπουλος

 

Συντακτική Επιτροπή 8ου Τεύχους
Νινέτα Γώδη, Βιργινία Ιωαννίδου, Ευφροσύνη Μουρελή, Δημήτρης Μπάσογλου,
Φανή Τριανταφύλλου, Ελευθερία Τσέλιου

 

Συντακτική Επιτροπή 7ου Τεύχους
Νινέτα Γώδη, Τάσος Ζήσης, Βιργινία Ιωαννίδου, Ευφροσύνη Μουρελή, Δημήτρης Μπάσογλου,
Φανή Τριανταφύλλου, Ελευθερία Τσέλιου

 

Συντακτική Επιτροπή 6ου Τεύχους
Νινέτα Γώδη, Τάσος Ζήσης, Βιργινία Ιωαννίδου, Ευφροσύνη Μουρελή, Δημήτρης Μπάσογλου,
Φανή Τριανταφύλλου, Ελευθερία Τσέλιου

 

Συντακτική Επιτροπή 5ου Τεύχους
Νινέτα Γώδη, Τάσος Ζήσης, Βιργινία Ιωαννίδου, Ευφροσύνη Μουρελή, Δημήτρης Μπάσογλου,
Φανή Τριανταφύλλου, Ελευθερία Τσέλιου

 

Συντακτική Επιτροπή 4ου Τεύχους
Τάσος Ζήσης, Βιργινία Ιωαννίδου, Βιολέτα Καφταντζή-Χαστά, Ευφροσύνη Μουρελή,
Κατερίνα Παπαμήνου, Θεόδωρος Σφήκας, Φανή Τριανταφύλλου, Ελευθερία Τσέλιου,
Αλεξάνδρα Τσουκάτου, Σοφία Χατζηγελέκη

 

Συντακτική Επιτροπή 3ου Τεύχους
Τάσος Ζήσης, Βιργινία Ιωαννίδου, Βιολέτα Καφταντζή-Χαστά, Ευφροσύνη Μουρελή,
Κατερίνα Παπαμήνου, Θεόδωρος Σφήκας, Φανή Τριανταφύλλου, Αλεξάνδρα Τσουκάτου, Σοφία Χατζηγελέκη

 

Συντακτική Επιτροπή 2ου Τεύχους
Τάσος Ζήσης, Βιργινία Ιωαννίδου, Βιολέτα Καφταντζή-Χαστά, Ευφροσύνη Μουρελή, Κατερίνα Παπαμήνου,
Θεόδωρος Σφήκας, Φανή Τριανταφύλλου, Αλεξάνδρα Τσουκάτου, Σοφία Χατζηγελέκη

 

Ίδρυση Μεταλόγου - Συντακτική Επιτροπή 1ου Τεύχους
Τάσος Ζήσης, Βιργινία Ιωαννίδου, Βιολέτα Καφταντζή-Χαστά, Ευφροσύνη Μουρελή, Πρόεδρος ΣΕΒΕ,
Κατερίνα Παπαμήνου, Θεόδωρος Σφήκας, Φανή Τριανταφύλλου, Αλεξάνδρα Τσουκάτου, Σοφία Χατζηγελέκη