Για να δημιουργήσετε λογαριασμό στον Μετάλογο, θα πρέπει να ορίσετε ως username το πραγματικό σας ονοματεπώνυμο σε λατινικούς χαρακτήρες. Επίσης, να δώσετε μια πραγματική διεύθυνση email στην οποία θα μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί σας είτε για την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας είτε για άλλα μηνύματα από τον Μετάλογο.

In order to create an account in Metalogos, you must set your real name as a username. Also, give us a real email address where we can contact you either to activate your account or for other messages from Metalogos.